Karin Cederlund i senaste Advokaten

Advokaten (Nr 5 2018) har fokus på "Upphovsrätten och nätet" där Karin Cederlund är intervjuvad i artiklarna "Slaget om upphovsrätten-långt ifrån över" och "Copyrightreform ska modernisera immaterialrätten".