Artikel om extern finansiering av tvister och riskavtal

Rasmus Josefsson, biträdande jurist hos Sandart & Partners, är medförfattare till artikeln "Extern finansiering av tvister och riskavtal – en möjlighet att stärka Sverige som säte för internationella skiljeförfaranden?", publicerad i det senaste numret av Ny Juridik (1:18).

Artikeln behandlar bl.a. den ökade förekomsten av tredjepartsfinansiering av kommersiella tvister internationellt och beskriver finansieringsformens koppling till s.k. riskavtal.

Artikeln kan läsas härPDF.