Vi välkomnar Sofia Kax som biträdande jurist

Sofia kommer närmast från Advokatfirman DLA Piper där hon har haft inriktningen M&A och allmän bolagsrätt. Erfarenhet från immaterialrätt och tvistlösning har hon bl.a. erhållit från sin tid som notarie vid Stockholms tingsrätt och Patent-och marknadsdomstolen.

Sofia kommer huvudsakligen att arbeta med immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Kontaktuppgifter och presentation