Elin Lindh arbetar huvudsakligen med tvistlösning och immaterialrätt.

Elin Lindh kommer närmast från Gävle tingsrätt och Kronofogdemyndigheten där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring.

Elin tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2020. Hon har även studerat juridik vid Macquarie University i Sydney.