Johan Corell

Jur.kand.

Johan Corell är specialiserad på tvistlösning och immaterialrätt.

Johan företräder klienter i tvistemål och skiljeförfaranden. Han arbetar även med kommersiella avtal och ger löpande rådgivning i frågor rörande immaterialrätt.

Johan har tidigare varit tingsfiskal och arbetat som domare vid Patent- och marknadsdomstolen. Han har även varit verksam vid en patentbyrå där han huvudsakligen arbetade med tvistlösning inom immaterialrätt.

Johan tog dels juristexamen, dels masterexamen inom medicin, vid Göteborgs universitet 2015.