Emma Sandler arbetar huvudsakligen med tvistlösning inom immaterial- och marknadsrätt.

Emma kommer närmast från Svea hovrätt där hon arbetade som föredragande med särskild inriktning mot Patent- och marknadsöverdomstolen. Hon gjorde sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen.

Emma tog sin juristexamen vid Uppsala universitet och har även studerat vid S:t Johns University i New York.