Emma Sandler arbetar huvudsakligen med tvistlösning inom immaterial- och marknadsrätt.

Emma har mångårig erfarenhet av arbete med immaterial- och marknadsrätt. På Sandart & Partners har hon en särskild inriktning på marknadsföringsrätt och ger regelbundet rådgivning till klienter i olika frågor inom detta område, med ett fokus på att representera klienter vid tvister i domstol och vid självregleringsorgan. Vidare arbetar hon med immaterialrättsliga, främst upphovs-, varumärkes-, och mönsterrättsliga tvister och andra ärenden.

Emma är med i ICC Sveriges Marknadsföringskommitté och har tidigare arbetat vid Svea hovrätt där hon arbetade som föredragande med särskild inriktning mot Patent- och marknadsöverdomstolen. Hon gjorde sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen.

Emma tog sin juristexamen vid Uppsala universitet och har även studerat vid S:t Johns University i New York.