Nathalie Appadu

Jur.kand.

Nathalie Appadu arbetar huvudsakligen med tvistlösning och immaterialrätt.

Nathalie kommer närmast från Stockholms tingsrätt där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring.

Nathalie tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2019.