Stina Isaksson arbetar huvudsakligen med immaterialrätt och tvistlösning.

Stina har arbetat som trainee vid Sandart & Partners sedan 2019 och tillträdde som biträdande jurist efter avslutad juristutbildning.

Stina tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2021.