Magnus Nygren arbetar huvudsakligen med tvistlösning, immaterialrätt och regulatoriska frågor.

Magnus har stor erfarenhet av att företräda klienter i tvistemål och i skiljeförfaranden. Han biträder även klienter med löpande rådgivning och upprättar och förhandlar avtal, särskilt inom de immaterialrättsliga områdena. Magnus arbetar även med regulatoriska frågor.

Magnus har tidigare varit verksam under 6 år som biträdande jurist vid en annan advokatbyrå med samma inriktning. Magnus har även fullgjort notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Magnus tog sin juristexamen vid Lunds Universitet år 2011 och har även studerat vid Bucerius Law School i Hamburg.