Linda Landén är specialiserad på tvistlösning, immaterialrätt och regulatoriska frågor.

Linda har omfattande erfarenhet av tvistlösning. Hon företräder klienter i kommersiella tvister i domstolar samt i nationella och internationella skiljeförfaranden. Linda har erfarenhet av tvister inom en rad områden rörande många olika branscher, bland annat försäkring, entreprenad, IT/Tech och energi. Linda har särskild erfarenhet inom energisektorn där hon regelbundet företräder energibolag i regulatoriska frågor och processer rörande bland annat elnät och gasnät.

Linda arbetar även med kommersiella avtal och ger löpande rådgivning i frågor rörande immaterialrätt och biträder även vid transaktioner med immateriella tillgångar.

‘Linda Landén – very high capability of analysing complex and extensive information, intelligent, quick and responsive.’

Legal 500 2022