Karl Guterstam är specialiserad på tvistlösning.

Karl Guterstam är expert på tvistlösning med lång erfarenhet av nationella och internationella skiljeförfaranden samt tvister i allmän domstol. Karl har varit ombud i skiljeförfaranden inför de flesta större skiljedomsinstituten avseende tvister inom en rad olika branscher, bl.a. försäkring, entreprenad, IT och energi.

Karl sitter även som skiljedomare i både svenska och internationella skiljeförfaranden. Därutöver är Karl en aktiv medlem i flertalet skiljeförfarandeföreningar, föreläser regelbundet om skiljeförfaranden och är medförfattaren till kommentaren till SCC reglerna.