Alicia Gallo

Advokat

Alicia Gallo är specialiserad på avtalsrätt, tvistlösning och immaterialrätt.

Alicia kommer närmast från Stockholms tingsrätt där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring. Dessförinnan arbetade hon på en annan advokatbyrå med huvudsakligen arbetsrätt, avtalsrätt, tvistlösning och transaktioner.

Alicia tog sin juristexamen vid Uppsala universitet 2017.