Alicia Gallo är specialiserad på avtalsrätt, associationsrätt och tvistlösning.

Alicia företräder klienter i tvistemål och skiljeförfaranden. Hon biträder även klienter med löpande rådgivning och upprättar och förhandlar avtal, särskilt inom det immaterialrättsliga området.

Alicia kommer närmast från Stockholms tingsrätt där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring. Dessförinnan arbetade hon på en annan advokatbyrå med huvudsakligen arbetsrätt och kommersiella avtal.

Alicia tog sin juristexamen vid Uppsala universitet 2017.