Niklas Jansson

Jur.kand.

Niklas Jansson arbetar huvudsakligen med tvistlösning och immaterialrätt.

Niklas kommer närmast från Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen där han fullgjorde sin notarietjänstgöring. Dessförinnan arbetade han på en annan advokatbyrå med tvistlösning och arbetsrätt.

Niklas tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2017.