Niklas Jansson

Jur.kand.

Niklas Jansson arbetar huvudsakligen med tvistlösning och immaterialrätt.

Niklas kommer närmast från Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen där han fullgjorde sin notarietjänstgöring. Dessförinnan arbetade han på en annan advokatbyrå med tvistlösning och arbetsrätt.

Niklas tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2017 och har även studerat vid University of Hong Kong.