David Carell är specialiserad på tvistlösning och immaterialrätt.

David kommer närmast från Stockholms tingsrätt där han fullgjorde sin notarietjänstgöring. Dessförinnan arbetade han på en annan advokatbyrå med huvudsakligen tvistlösning och transaktioner.

David tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2016.