David Carell är specialiserad på tvistlösning och immaterialrätt.

David företräder klienter i tvistemål och skiljeförfaranden. Han biträder även klienter med löpande rådgivning och upprättar och förhandlar avtal, särskilt inom de immaterialrättsliga områdena.

David har fullgjort notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och Justitiekanslern samt varit verksam vid en annan advokatbyrå där han huvudsakligen arbetade med tvistlösning och transaktioner.

David tog sin juristexamen vid Stockholms universitet 2016.