Sofia Kax är specialiserad huvudsakligen på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Sofia har under ett antal år arbetat som biträdande jurist på annan advokatbyrå med inriktning mot M&A och allmän bolagsrätt. Sofia har även fullgjort notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsdomstolen.

Sofia tog sin juristexamen vid Lunds Universitet 2012 och har studerat juridik vid University of Edinburgh, Skottland.