Sara Yng är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Sara har stor erfarenhet av att biträda klienter i tvister, framförallt inom immaterialrätt och marknadsföringsrätt. Hon lämnar också löpande rådgivning inom dessa rättsområden. Sara arbetar också med regulatoriska frågor och har gedigen erfarenhet av att föra processer i förvaltningsrätt. Hon anlitas ofta som föredragshållare inom företrädesvis marknadsföringsrätt.

Sara har fullgjort notarietjänstgöring vid allmän domstol och varit verksam vid Patentbesvärsrätten. Hon tog sin jur.kand. vid Uppsala universitet och har även studerat vid University of Miami.