Mattias Rättzén

Jur.kand.

Mattias Rättzén är specialiserad på immaterialrätt och tvistlösning.

Mattias arbetar med immaterialrätt med fokus på tvistlösning, såväl nationella som pan-europeiska rättegångar, rörande patent, upphovsrätt och varumärken. Han har även erfarenhet av marknadsrättsliga tvister. Mattias besitter spetskompetens rörande gränsöverskridande frågor med anknytning till immateriella rättigheter.

Mattias tog sin jur. kand. vid Lunds universitet 2015 och har en PGDip i immaterialrätt från University of Oxford från 2019. Han är för närvarande tjänstledig för fördjupade studier vid Harvard University.