Mattias Rättzén

Jur.kand.

TELEFON:

08-440 68 00

MOBILTELEFON:

E-POST:

info@sandart.se

CURRICULUM VITAE:

CV Mattias Rättzén.pdfPDF

Mattias Rättzén är specialiserad på immaterialrätt och tvistlösning.

Mattias arbetar med immaterialrätt med fokus på tvistlösning, såväl nationella som pan-europeiska rättegångar, rörande patent, upphovsrätt och varumärken. Han har även erfarenhet av marknadsrättsliga tvister. Mattias besitter spetskompetens rörande gränsöverskridande frågor med anknytning till immateriella rättigheter.

Mattias tog sin jur. kand. vid Lunds universitet 2015. Han bedriver vid sidan av sitt yrke fördjupade studier vid Oxfords universitet inom immaterialrätt.