Linn Morin arbetar huvudsakligen med immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Linn biträder klienter i mål om bl.a. upphovsrätt, varumärkesrätt, marknadsrätt och patenträtt. Hon har även erfarenhet av löpande rådgivning samt granskning och upprättande av kommersiella avtal inom nämnda områden.

Linn har studerat och avlagt examen, LL.M., inom immaterialrätt vid Fordham University School of Law i New York. Dessförinnan arbetade Linn som biträdande jurist på annan advokatbyrå med inriktning mot private equity och bolagsrätt. Linn har även fullgjort en notarietjänstgöring vid Södertörns tingsrätt.

Linn tog sin jur. kand. vid Uppsala universitet och har studerat juridik vid Reading University, England.