Karin Westerberg

Advokat

Karin Westerberg är specialiserad på processrätt, immaterialrätt, life science and regulatoriska frågor.

Karin har omfattande erfarenhet av immaterialrättsliga tvister med särskilt fokus på patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt. Hon har även erfarenhet av tvister rörande skydd för företagshemligheter samt marknadsrättsliga tvister.

Förutom att företräda klienter i tvister vid allmän domstol lämnar Karin löpande rådgivning inom sina specialistområden bl.a. med avseende på skydd av immaterialrättsliga tillgångar i allmänhet, marknadsrättsliga frågor inklusive speciallagstiftning såsom alkohollagen och tobakslagen samt regulatoriska frågor på läkemedelsområdet.

Karin är sekreterare i Svensk Forms Opinionsnämnd och ledamot av Internationella Handelskammaren (ICC) Sveriges Kommitté för Immaterialrätt.

Karin är rankad som “rising star” sedan 2017 i Managing IP och rekommenderad av Legal 500 (2018 och 2019) inom Intellectual property and media.