Johanna Galfvensjö

Jur.kand.

Johanna Galfvensjö (f.d. Lindholm) är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Johanna kommer närmast från Solna tingsrätt, där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring och under en period även arbetade som beredningsjurist. Dessförinnan arbetade hon som biträdande jurist på annan advokatbyrå med fokus på främst immaterialrätt.

Johanna tog sin jur.kand. vid Uppsala Universitet och har även studerat vid National University of Singapore.