Johanna Galfvensjö

Advokat

Johanna Galfvensjö är specialiserad på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Johanna företräder klienter i tvistemål samt bistår med juridisk rådgivning inom de immaterialrättsliga och marknadsrättsliga områdena, med särskilt fokus på varumärkesrättsliga frågor.

Johanna har fullgjort sin notarietjänstgöring vid Solna tingsrätt, där hon även arbetade en period som beredningsjurist. Dessförinnan arbetade hon på annan advokatbyrå med fokus på främst immaterialrätt.

Johanna tog sin jur.kand. vid Uppsala universitet och har även studerat vid National University of Singapore.

Johanna har därutöver varit gästföreläsare vid kursen Advanced Trademark Law, som undervisas inom ramen för Uppsala Universitets masterprogram i immaterialrätt.