Amanda Granqvist

Advokat

Amanda Granqvist är specialiserad huvudsakligen på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.

Amanda kommer närmast från Stockholms tingsrätt där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring. Dessförinnan arbetade hon som biträdande jurist vid en annan advokatbyrå med framför allt bank- och finansjuridik och allmän bolagsrätt.

Amanda tog sin jur.kand. vid Stockholms universitet och har även studerat vid University of Vermont i USA.