Anders Kylhammar är specialiserad på tvistlösning, immaterialrätt, marknadsrätt och skydd för företagshemligheter.

Anders har stor erfarenhet av affärsjuridiska rättegångar, särskilt avseende varumärken, patent, upphovsrätt och formgivning. Dessutom bistår Anders advokatbyråns klienter med strategisk rådgivning inom dessa rättsområden. Han var tidigare hovrättsassessor i Svea hovrätt och tjänstgjorde som rättssakkunnig på Justitiedepartementets enhet för immaterialrätt. Anders anlitas ofta som föreläsare av bl.a. Lunds universitet och har publicerat flera artiklar och böcker om immaterialrätt.

Chambers, Legal 500, WTR 1000, IAM Patent 1000, IP Stars och andra internationella guider rankar Anders som en ledande aktör inom de områden han arbetar.

“Service users are particularly effusive in their praise of Anders Kylhammar, who is “a wonderful and highly experienced lawyer with an in-depth knowledge of IP law (especially the EU aspects), with a quick and creative mind. He always tries to drive matters forward and find the best possible solution to save clients’ money. He is at the top of the game and is a pleasure to work with thanks to his wonderful sense of humour.”

WTR 1000 2023

“A prominent name on the country’s IP scene, Anders Kylhammar is a tough-as-nails litigator with an exceptional track record; he is highly sought after by prominent entities across myriad industries.”

IAM patent 1000 2022

“Anders Kylhammar frequently acts on trade mark infringement cases, having additional experience in copyright issues and patent disputes. One client highlights: "It is always a pleasure to work with Anders Kylhammar as he is always thoroughly prepared.”

Chambers Europe 2022