Göran Antonsson

Advokat, Managing partner

Göran Antonsson är specialiserad på kommersiella avtal där teknik och immaterialrätt spelar en framträdande roll.

Göran har lång erfarenhet av att inom områden såsom IT, teknisk/industriell konsultverksamhet, life-science och telekom biträda både leverantörer och köpare vid förhandlingar och upprättande av komplexa utvecklings- och produktionsavtal, licensiering och annan tekniköverföring samt vid verksamhets- och företagsöverlåtelser.

Göran anlitas regelbundet för att biträda klienter, både i allmän domstol och inför skiljenämnd, och är även verksam som medlare i kommersiella tvister och certifierad av Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut.