Tvistlösning

I tvister gäller det att fatta kloka beslut under osäkerhet. När vi anlitas för att lösa tvister ser vi det därför som en av våra viktigaste uppgifter att löpande hjälpa till med riskanalyser och strategisk planering så att det blir möjligt att agera istället för att reagera.

Tvistlösning

De klienter som anlitar Sandart & Partners

Sandart & Partners biträder klienter inför allmän domstol, i skiljeförfaranden och i alternativa tvistlösningsförfaranden, t. ex. medling. Advokatbyrån har stor erfarenhet av att hantera komplexa kommersiella svenska och internationella tvister.

 

Sandart & Partners är en av få advokatbyråer i Sverige som regelbundet hanterar tvister över hela immaterialrättens område. Vi företräder också klienter i andra affärsrättsliga tvister, som t.ex. avtals- och fordringstvister.

 
Sandart & Partners är medlem i CPR

Byrån är medlem i CPR International Institute for Dispute Prevention & Resolution, en internationell organisation som på olika sätt verkar för att tillhandahålla resurser och utbildning avseende alternativa tvistlösningsmodeller. Vi möjliggör för våra klienter att göra ett informerat val mellan olika tvistlösningsformer.   

 

Mer information?

Skicka e-post till
info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00