Regulatoriska frågor

Regulatoriska frågor

Sandart & Partners biträder regelbundet i frågor som rör reglerade produkter och tjänster såsom läkemedel, livsmedel, alkohol, tobak och lotterier och vi företräder våra klienter inför myndigheter och domstolar.


Frågorna kan röra t.ex. marknadsgodkännanden och tillstånd, marknadstillträde, parallellimport och produktregler.  
 

Mer information?

Skicka e-post till
info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00