Marknadsrätt

Marknadsrätten är ett område som befinner sig i stark tillväxt och förändring.

Marknad- och konkurrensrätt

Flera av våra jurister har lång erfarenhet av marknadsrättsliga frågor och vi biträder många av våra klienter från en rad olika branscher, bl.a. läkemedels-, medicinteknik- och livsmedelsbranscherna, med sådan rådgivning.

 

I många fall deltar vi redan på planeringsstadiet vid nya reklamkampanjer och produktlanseringar, för att på ett konstruktivt sätt bidra till att reklamen följer gällande regelverk.

Vi driver också ett stort antal marknadsrättsliga rättegångar och andra tvister, både i domstolar och inför andra myndigheter och olika branschspecifika organ. 
 

Konkurrensrätt har stor betydelse för många företag. Sverige har infört en konkurrenslagstiftning som bygger på EU:s konkurrensregler. Vi biträder företag med att upprätta och granska avtal och affärsstrategier och vi representerar klienter vid kontakter med myndigheter och i tvister inför domstolar. Våra experter biträder också med rådgivning inom andra EU-rättsliga områden, t.ex. frågor om fri rörlighet för varor och parallellhandel.    

Mer information?

Skicka e-post till
info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00