Immaterialrätt

Sandart & Partners har under mer än ett halvt sekel framgångsrikt biträtt klienter i immaterialrättsliga frågor.
 

Immaterialrätt

Advokatbyråns jurister anlitas ofta som ombud i tvister inom alla immaterialrättsliga områden: patent, upphovsrätt, mönster (design), varumärken och företagsnamn. De unika kunskaper vi samlat från dessa rättegångar - och den breda erfarenhet vi har när det gäller immaterialrättsliga avtal - har medfört att advokatbyrån sedan flera år rankas i topp bland Sveriges ledande advokatbyråer inom denna disciplin. Vår framgångsrika rekryteringsstrategi och medarbetarnas aktiva roll i immaterialrättsliga föreningar, utredningar och akademin säkerställer att byrån ska behålla och förstärka denna ställning även i framtiden.

Sandart & Partners klienter i immaterialrättsliga ärenden är huvudsakligen stora och medelstora europeiska och amerikanska företag, särskilt inom verksamhetsområdena läkemedel, bioteknik, telekommunikation och annan högteknologi. Advokatbyrån företräder även rättighetshavare till musik, konst och text och företag av alla storlekar som vill skydda sina kännetecken.
 

 

"Probably the strongest IP litigation team in Sweden"
 

Chambers Europe 2016

Mer information?

Skicka e-post till
info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00