Kommentarer

 

Anders Kylhammar och Eric W. Essén, Kommentar till firmalagen, Lagarna inom immaterialrätten, Norstedts Juridik 2008

Runesson/Swahn, Kommentar till slutligt skiljeavgörande år 2002 i mål SCC 129/2000, Stockholm Arb Rep 2003:1 s 137

Eric M Runesson, Avtals- och köprätt, Norstedts lagbokskommentarer 7:1, 97:1 (1997)

Peter Sande, Patentlagskommentaren i KARNOV
 

 

Mer information?

Skicka e-post till
info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00