Festskrift till Kaj Sandart


Festskrift till Kaj Sandart, Glossator förlag, 2003

  • Olle Westlander, En tillbakablick 
  • Peter Adamsson, Gammalt vin i nya läglar
  • Magnus Jonson, The Application of Article 81(3) of the EC Treaty by National Courts under the New Procedural Rules
  • Anders Kylhammar, Teknisk funktion som utesluter varumärkes- och mönsterskydd
  • Cecilia Hennig, Om fastställelse av ersättningsskyldighet enligt 54 § 2 st upphovsrättslagen
  • Jonas Näsman, Något om forsknings- och utvecklingsavtal betraktade som enkla bolag
  • Eric M Runesson, Främjandemodellen - En ny form för förhandling & tvistlösning? 
  •  Dag Sandart, Om ansökningsaktens betydelse vid tolkning av patent
  • Peter Sande, Förutsägbarhet vid patenttolkning
  • Mikael Swahn, Tvister om finansiell rådgivning: Något om rådgivningslagens dokumentationskrav och kravet på att ange rättsfakta

 

Sandart & Partners was founded in 1953 by Kaj Sandart. The firm has since then provided legal services in Swedish and international commercial law.

Mer information?

Skicka e-post till info@sandart.se eller

ring 08 440 68 00