Böcker

 

Karin Cederlund, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden, Institutionen för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet, 1992

Anders Kylhammar, The EEC Directive on Product Liability: Its Implementation in Sweden, Juristförlaget 1994

 

Eric W. Essén, Peter Adamsson och Anders Kylhammar, Firmarätt – Företagsnamn i praktiken, Norstedts Juridik 2013.

Lycke/Runesson/Swahn, Ansvar vid finansiell rådgivning, Norstedts Juridik 2003

Eric M Runesson, Avtals- och tvistlösningsförhandling, Glossator förlag 2003

Eric M Runesson, Rekonstruktion av ofullständiga avtal, Juristförlaget 1996 (ak avh)

Eric M Runesson, Förhandling för furstar, småfisk och deras ombud, Juristförlaget 1993

Karnell/Runesson, An Introduction to International Licensing, Intellectual Property Publishing Ltd, 1988 (medförfattare)

Mer information?

Skicka e-post till info@sandart.se eller

ring 08 440 68 00