Artiklar

 

Urval av artiklar: 

Karin Cederlund

 • Slut på det roliga? Om upphovsrätt och parodier, i Liber amicorum till Jan Rosén 2016
 • "Swedish Copyright Law" i Copyright Throughout the World, Thomson/West, red. von Lewinsky, 2009
 • Bubbel eller champagne - om immateriella rättigheter i jämförande reklam, i Festskrift till Marianne Levin, 2008
 • Non-traditional trademarks: unauthorised but permitted use, in Trade Marks at the Limit, red. prof. Jeremy Phillips, 2006, tillsammans med Petra Hansson
 • Varför är det tillåtet att framställa Alfons Åberg som en skurk, men otillåtet att avbryta filmer för TV-reklam?, bilaga till Svenska Dagbladet, 2006
 • Bad Faith in European Trade Mark Law and Practice (co-author Petra Hansson), European Intellectual Property Review, sid 397, nr 9, 2003
   

Julia Ericsson

 • Kluwer Law International - Software Patent Worldwide – 2012-2014, medförfattare tillsammans med Magnus Nordin, Kransell & Wennborg, till det svenska kapitlet 

 

Anders Kylhammar

 • Förhållandet mellan firmor och varumärken i svensk rätt, NIR 2008 s. 592 ff
 • Product Liability of the Trade Mark Holder - the EEC Directive on Product Liability. Essays on Tort, Insurance, Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa, Stockholm 2006
 • Varumärken i ljuset av EU-utvecklingen, NIR 2005 s. 120
 • Recension av Per Jonas Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens, Juridisk Tidskrift 2004-05 s. 905
 • Nya gemensamma europeiska regler om sanktioner vid varumärkesintrång, Brandnews nr 5 2004, s 30 f, tillsammans med Charlotta Fock
 • Bevissäkring och sanktioner vid patentintrång, Patenteye nr 4, 2004, s 18 f, tillsammans med Charlotta Fock
 • Principalansvar vid överskridande av fullmakt, Juridisk Tidskrift 1989-1990 s 403 f 

 

Eric M Runesson

 • Jura novit curi and due process with particular regard to arbitration in Sweden. Juridiskt Tidskrift 2017-18 NR 1, s 172-196
 • The Arbitration Agreement under Swedish Law p 3-43 i The Swedish Arbitration Act of 1999: Five Years On: A Critical Review of Strengths and Weaknesses av Heuman L. och Jarvin, S. (red), Juris Net (2006)
 • Dealing with Corporate Governance Disputes: Is Alternative Dispute Resolution and more specifically Mediation an Option?, Word Bank Research Paper (2006)
 • Tolkning, omtydning, jämkning och behovet av flexibilitet i långvariga avtalsrelationer – i ljuset av RH 14:1980 i Avtalslagen 90 år. Aktuell rättspraxis av Flodgren, B m.fl. [red], Norstedts 2005
 • Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten, Juridisk Tidskrift 2002-03, s 673
 • Medling i kommersiella tvister: reglerna för Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut, Juridisk Tidskrift 1999-2000 s 174 f
 • Immaterialrättsliga fel vid köp. Utdrag ur Festskrift till Gunnar Karnell, Carlsson Law Network, Stockholm 1999
 • Huset vid Göta älv, s 313 f i Rättsfall att minnas. Till Jan Hellner den 28 oktober 1997
 • Rekonstruktion av avtal och rättsekonomi; en replik, Juridisk Tidskrift 1996-1997 s 844 f


Dag Sandart och Anders Kylhammar

 • Immaterialrättsliga skadestånd i Storbritannien och Tyskland , Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2000 s 138 f

 

Peter Sande

 • Omformulering av patentkrav enligt svensk rätt, NIR 2006 häfte 6, tillsammans med Jan Modin
 • Förslag förändrar spelreglerna väsentligt, Patenteye nr 6, 2004, s 18
 • Förutsägbarhet vid patenttolkning i Festskrift till Kaj Sandart, Glossator förlag 2003

Mer information?

Skicka e-post till info@sandart.se eller

ring 08 440 68 00