Sandart & Partners stödjer NU:NOLLA UTANFÖRSKAPET

Sandart & Partners är medlemsstödjare för NU: NOLLA UTANFÖRSKAPET, grundat av Katja Halvarsson och Sanna Wolk, med syftet att "ge människor i vårt samhälle de verktyg som behövs för att förbättra deras välbefinnande, för att minska socialt utanförskap och istället bygga upp grunden för att människor ska delta i samhället i en bredare bemärkelse".

 

nu:nollautanforskapet

  

 Publicerad 2017-11-09

Mer info?

Skicka e-post till info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00