SFIR seminarium om behörig domstol vid gränsöverskridande immaterialrättsintrång

Den 10 november bjuder SFIR in till seminarium om vilken domstol som är behörig vid gränsöverskridande immaterialrättsintrång.

Talare är Lydia Lundstedt (Stockholms universitet), Mattias Rättzén (Sandart & Partners), Per Carlson (Patent- och marknads-överdomstolen) samt Anna Horn (Stockholms universitet).

 

Seminariet behandlar ett flertal aktuella frågor kring domsrättsprövningen för gränsöverskridande immaterialrättsintrång, inklusive i vilken utsträckning som svensk domstol kan pröva en talan som rör intrång, registrering och giltighet av utländska immateriella rättigheter. Seminariet kommer även ta upp frågor om möjligheten att konsolidera intrångstvister vid svensk domstol samt hur jurisdiktionsreglerna skiljer sig mellan nationella rättigheter och gemenskapsrättigheter.

 

Tid: fredagen den 10 november 2017 kl. 14.00 - 18.00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

För program och anmälan på sfir.se 

Om SFIR:
Svenska föreningen för immaterialrätt SFIR främjar intresset för och kunskapen om immaterialrätt, främst patenträtt, varumärkesrätt, mönsterrätt, växtförädlarrätt, namn- och firmarätt samt skydd mot otillbörlig konkurrens.
  

Publicerad 2017-10-23

Mer info?

Skicka e-post till info@sandart.se eller ring
08 440 68 00