Vi välkomnar Anna Bladh Redzic som biträdande jurist   

Anna har tidigare varit hovrättsassessor i Svea hovrätt, med immaterialrättslig inriktning, och arbetat som domare både vid nuvarande Patent- och Marknadsdomstolen och Patent- och Marknadsöverdomstolen.
 

Presentation och kontaktuppgifter

  

Publicerad 2017-09-01

Mer information?

Skicka e-post till info@sandart.se eller

ring 08 440 68 00