Vi välkomnar Johanna Lindholm som biträdande jurist   

Johanna kommer närmast från Solna tingsrätt, där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring och under en period även arbetade som beredningsjurist. Dessförinnan arbetade hon som biträdande jurist på annan advokatbyrå med fokus på främst immaterialrätt. 

 

Presentation och kontaktuppgifter

  

Publicerad 2017-08-01

Mer information?

Skicka e-post till info@sandart.se eller

ring 08 440 68 00