Nyheter

2016-12-01Karin Westerberg har utsetts till sekreterare i Svensk Forms Opinionsnämnd. Opinionsnämnden är ett opartiskt organ inom Föreningen Svensk Form och har
Läs mer
2016-11-07Rasmus kommer närmast från notarietjänstgöring vid Attunda tingsrätt.
Läs mer
2016-11-01Sandart & Partners förstärker sin administration med Thine Hogstedt.
Läs mer
2016-11-01Nedim kommer närmast från en tjänst som paralegal vid International Federation of the Phonographic Industry i Storbritannien.
Läs mer
2016-10-03Eric M. Runesson är sedan 1 oktober 2016 på deltid adjungerad professor vid Stockholms universitet med tjänstgöring vid Centre for Commercial Law (SCCL).
Läs mer
2016-09-19Dan Eklöf återvänder till Sandart & Partners efter att ha arbetat som jurist hos STIM sedan 2011. Dan har akademisk bakgrund och disputerade år 2004 för doktorsgraden vid Stockholms universitet.
Läs mer
2016-06-10Högsta domstolen har i dom den 10 juni 2016 slagit fast att mobiltelefoner av iPhone-modell är sådana anordningar för vilka privatkopieringsersättning ska utgå enligt upphovsrättslagen.
Läs mer
2016-05-18Mattias Rättzén, biträdande jurist på Sandart&Partners, vinner för läsåret 2015 IMK-priset för bästa immaterialrättsliga eller marknadsrättsliga uppsats samt SCCL-priset för bästa uppsats i kommers
Läs mer
2016-05-12Chambers and Partners topprankar återigen Sandart & Partners inom immaterialrätt, life science och i tvistlösning i sin årligen publicerade guide över rekommenderade advokater och advokatbyråer i
Läs mer
2016-05-02Sara kommer närmast från Patentbesvärsrätten där hon arbetat som föredragande.
Läs mer
2016-04-13Sandart & Partners, med Karin Cederlund, Anders Kylhammar och Peter Sande i spetsen, rankas i kategorin guld i årets upplaga av World Trademark Review 1000.
Läs mer
2016-04-08Högsta domstolen har i beslut den 4 april 2016 tagit ställning till om överföring till allmänheten från en öppen databas av fotografier av konstverk är tillåtet utan upphovsmännens tillstånd.
Läs mer
2016-03-18Chambers and Partners topprankar återigen Sandart & Partners inom immaterialrätt i sin årligen publicerade guide över rekommenderade advokater och advokatbyråer världen över.
Läs mer

Mer information?

Skicka e-post till
info@sandart.se eller
ring 08 440 68 00