Nedim Malovic

Jur. kand.

Nedim Malovic          

Tel: 08 440 68 00

Mobil: 0702 826 719

nedim.malovic@sandart.se

Nedim Malovic är specialiserad på immaterialrätt med fokus på upphovsrätt.


Nedim har erfarenhet av arbete inom immaterialrättsområdet med fokus på tvistlösning inom upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt.  Dessförinnan fullgjorde han sin juridiska kandidatexamen vid University of Southampton och sin juridiska magisterexamen inom europeisk immaterialrätt vid Stockholms universitet.

 

Han har arbetat inom musikbranschen i Storbritannien och har publicerat ett flertal artiklar för internationella vetenskapliga tidsskrifter inom skilda rättsområden.

Verksamhetsområden

Immaterialrätt

Tvistlösning