Dag Sandart

Advokat, partner

Dag Sandart

Tel: 08 440 68 00
Mobil: 0704 913 564
dag.sandart@sandart.se

Dag Sandart är mycket erfaren inom patent och andra immaterialrättstvister samt avtalsförhandlingar.

Dag Sandart har verkat på advokatbyrån sedan 1980 och upparbetat en mycket stor erfarenhet inom patent-, varumärkes-, marknads- samt upphovsrätt. Dag har också bred erfarenhet av avtalsförhandling och avtalsskrivning. 

 

   

"A talented communicator who is highly accessible and knowledgeable", the seasoned Dag Sandart has long been one of the country’s leading IP lights."

 

IAM Patent 1000 2017

Verksamhetsområden

Immaterialrätt

Life Science

Regulatoriska frågor

Transaktioner & Avtal

Tvistlösning