Amanda Granqvist

Jur. kand.

Amanda Granqvist          

Tel: 08 440 68 00

Mobil: 0722 205 409  

amanda.granqvist@sandart.se

Amanda Granqvist är specialiserad huvudsakligen på immaterialrätt, marknadsrätt och tvistlösning.


Amanda kommer närmast från Stockholms tingsrätt där hon fullgjorde sin notarietjänstgöring. Dessförinnan arbetade hon som biträdande jurist vid en annan advokatbyrå med framför allt bank- och finansjuridik och allmän bolagsrätt.

Amanda tog sin jur.kand. vid Stockholms universitet och har även studerat på University of Vermont i USA.

Verksamhetsområden

Immaterialrätt

Marknadsrätt

Tvistlösning