Nyheter

Sandart&Partners söker biträdande jurister

2016-08-22Vi förstärker vår organisation med ytterligare biträdande jurister. Vi söker jurister som vill inrikta sig särskilt på tvistlösning och affärsjuridik eller med...Läs mer

Vinst för Copyswede och kulturskaparna i Högsta domstolen

2016-06-10Högsta domstolen har i dom den 10 juni 2016 slagit fast att mobiltelefoner av iPhone-modell är sådana anordningar för vilka privatkopieringsersättning ska utgå enligt...Läs mer

Verksamhetsområden

Immaterialrätt

Tvistlösning

Transaktioner&Avtal

Marknad&Konkurrens

Regulatoriska frågor

  

      

Sök på hemsidan: