Nyheter

Vinst för Copyswede och kulturskaparna i Högsta domstolen

2016-06-10Högsta domstolen har i dom den 10 juni 2016 slagit fast att mobiltelefoner av iPhone-modell är sådana anordningar för vilka privatkopieringsersättning ska utgå enligt...Läs mer

Mattias Rättzén vinner IMK-priset och SCCL-priset

2016-05-18Mattias Rättzén, biträdande jurist på Sandart&Partners, vinner för läsåret 2015 IMK-priset för bästa immaterialrättsliga eller marknadsrättsliga uppsats samt...Läs mer

Verksamhetsområden

Immaterialrätt

Tvistlösning

Transaktioner&Avtal

Marknad&Konkurrens

Regulatoriska frågor

  

      

Sök på hemsidan: