Nyheter

Adjungerad professor vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL)

2016-10-03Eric M. Runesson är sedan 1 oktober 2016 på deltid adjungerad professor vid Stockholms universitet med tjänstgöring vid Centre for Commercial Law (SCCL).Läs mer

Verksamhetsområden

Tvistlösning

Immaterialrätt

Marknadsrätt

Regulatoriska frågor

Transaktioner & Avtal

         

Sök på hemsidan: